Pasambahan

From Minang

Pasambahan adalah salah satu sastra lisan yang sangat penting. Berikut ini contoh pasamabahan yang disalin dari http://www.minangkabau.info

SALAM JO SAMBAH KAMI

Kapado niniak mamak yang gadang basa batuah, pucuak bulek jo urek tunggang, nan gadang diajuang tinggi diamba gadang. Kapai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito. Nan bak umpamo kayo gadang di tangah koto. Urek nanbuliah tampek baselo, batang gadang tampek basanda. Dahan kuek buliah bagantuang, daun rimbun buliah balinduang, buah labek dapek dimakan. Tampek balinduang kapanehan, tampek bataduah kahujanan. nan bakato bana. Aia janiah sayaknyo landai, ikan jinak hukumnyo adia.

Kaampek suku dinagari, nan manjunjuang sako adaik, bilo maulana jo tuangku, nan tahu dihalal jo nan haram, sarato sah jo nan batua, suluah dendang adat limbago. Hulu balang jo ampang limo, jo manti pagawai adat, nan bak umpamo pagaran kokoh. Cadiak jo tahu pandai, nan arief bijaksano, tahu diangin nan basuruik, tahu diombak nan basambuang, sarato dahan kamaimpok, runciang kamancucuak, tahu dialamaik kato sampai, alun bakilek lah bakalam, takilek ikan dalam aia, ikan takilek jalo tibo, tantu jantan batinonyo.

Nan mudo pambimbiang dunia, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, capek tangan indak mamacah, aso tarantang duo sudah, nan bahati suci bamungko janiah, nan tahu dimalu jo sopan, sarato raso jo pareso, ancang ancang dalam nagari. Sarato kapado bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumarak dalam nagari hiasan dalam kampuang, nan gadang basa batuah, kaundang-undang ka Madinah, kapayuang panji kasarugo.

Sarato jo urang banyak, nan tidak baimbau namo sarato basabuik gala, nan dilingkuang barieh jo balabeh, didalam cupak jo gantang, dikanduang adat jo pusako. Ujuik tujuan buah rundiang, sakiro paham dikahandaki, bahubuang jo maso nan ditampuah, musim nan tumbuah iko kini, syariatnyo ado bahakikat, Lahia kulik manganduang isi. Lahiah manjadi buah ama, dek enggeran sako nan tatagak, Koto aman alam santoso, salamaik korong jo kampuang, nak aman anak kamanakan. Dunia buliah akhirat dapek, sinan mardeko mangkonyo panuah. curai jo paparan, bukan mahunjuak maajai. Hanyo sakadar calak calak ganti asah. Kok salah mintak dibatua kan, kok panjang mintak dikarek, senteng mintak dibilai, kok kurang mintak ditukuak. Karano ulemu di Tuhan tasimpanyo. Kito nan bukan cadiak pandai.

Personal tools